فرم نظر سنجی مشتریان


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آیا از مسیر دسترسی به مرکز خدمات رضایت دارید ؟ را انتخاب کنید.
آیا از برخورد پرسنل مرکز خدمات رضایت دارید ؟ را انتخاب کنید.
ایا از کیفیت خدمات رضایت دارید ؟ را انتخاب کنید.
آیا هزینه دریافتی را مناسب با خدمات ارايه شده میدانید ؟ را انتخاب کنید.
آیا از مدت زمان ارایه خدمات رضایت دارید ؟ را انتخاب کنید.
درصورت مشاهده مجدد ایراد دستگاه تا چه میزان تمایل به استفاده از خدمات دارید ؟ را انتخاب کنید.
هزینه ایاب و ذهاب از شما دریافت شد ؟ را انتخاب کنید.
آیا از رفتار تکنسین خدمات در محل شما رضایت دارید ؟ را انتخاب کنید.
اگه پرداختی به تکنسین داشتید فیش آن را بارگزاری کنید ؟ را انتخاب کنید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...